03-11-2014 Europese importheffing moet gehandhaafd of geschrapt worden

Start de Europese Unie niet met het handhaven van de importheffingsregeling, dan moet deze per direct van tafel. Nu leidt deze enkel tot een afnemende vraag en faillissementen. Dit stelt Klaas Galama van ESTG.

Begin september verklaarde Galama – directeur van groothandel in zonnepanelen ESTG – al tegenover de redactie van Solar Magazine regelmatig signalen op te pikken van bedrijven die de EU-regelgeving proberen te omzeilen. Hij pleitte toen al voor goede controles en handhaving vanuit de Europese Unie. Galama nu: ‘Iedereen die zich niet aan de regels houdt, overtreedt simpelweg wet- en regelgeving. Het zijn, hoe vervelend ook, de Europese regels die zowel Nederland als Europa als plicht heeft te handhaven. Tot op heden laten de Nederlandse regering en de Europese Unie het echter volledig afweten. Dit kan zo niet langer doorgaan. Er is sprake van oneerlijke concurrentie en het speelveld is ongelijk.’

Faillissementen
Galama is dan ook de mening toegedaan dat diverse faillissementen – waaronder het mogelijke faillissement van Energiebau dat in surseance van betaling verkeert – gerelateerd zijn aan de Europese importheffingen. ‘Bedrijven als eerder Sunconnex en nu ook Energiebau zijn gevestigde partijen die al tientallen jaren actief zijn in zonne-energie en ons deze fantastische technologie gebracht hebben. Zij zijn mijns inziens slachtoffer geworden van een regeling die tot doel heeft om Europese bedrijven te beschermen. In tegensteling tot wat men voor ogen had met deze regeling, loopt de gehele Europese zonne-energiemarkt terug. Waar Europa bedrijven die zich aan de regels houden moet beschermen, doet zij niks met de aanwijzingen dat er op grote schaal gefraudeerd wordt.’

Importheffing handhaven
Als de (inter)nationale overheidsinstanties de Europese importheffingsregeling niet gaan handhaven, is de beste oplossing volgens Galama het stopzetten ervan. ‘Want momenteel wordt alles wat AFASE – red. de Alliance for Affordable Solar Energy die lobbyde en demonstreerde tegen de importheffingen – voorspeld heeft de waarheid.’
AFASE voorspelde namelijk dat diverse zaken in gevaar zouden komen: de werkgelegenheid, de vraag naar zonnepanelen en daarmee de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. ‘Amper een jaar na het definitief invoeren van de importheffing is dat alles gebeurd’, stelt Galama. ‘Nog nooit zijn er zo veel bedrijven in de zonne-energiesector failliet gegaan. Het is daarmee overduidelijk: Als er niet onmiddellijk gehandhaafd gaat worden, moet de importheffing van tafel.’

 

http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2513/europese-importheffing-moet-gehandhaafd-of-geschrapt-worden?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=e1ad9b7f24-Nieuwsbrief_42_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-e1ad9b7f24-51542325