08-01-2015 Stichting Monitoring Zonnestroom plaatst berichten over extra zonuren in juiste perspectief

Milieucentraal meldde deze week dat zonnepanelen in 2014 gemiddeld vijf procent beter presteerden door tweehonderd extra zonuren. De stichting Monitoring Zonnestroom plaatst deze melding in het juiste perspectief.

Niet het aantal zonuren is volgens de stichting namelijk bepalend voor de extra opbrengst, maar de zoninstraling. Gegevens van het KNMI laten zien dat de landelijk gemiddelde zoninstraling in 2014 vier procent hoger was dan het langjarige gemiddelde. Deze was afgelopen jaar 1.066 kilowattuur per vierkante meter.

 

Met deze zoninstraling kwam de opbrengst boven het door de Universiteit Utrecht vastgestelde kengetal van 875 kilowattuur per kilowattpiek. Afgelopen jaar betrof de opbrengst negenhonderd kilowattuur per kilowattpiek. Het kengetal gaat overigens uit van een goed werkend systeem waarbij de oriëntatie optimaal is (op het zuiden gericht onder een hoek van achtendertig graden). Regionaal zijn er duidelijk verschillen. De zonne-instraling is namelijk niet overal in Nederland hetzelfde. In de afgebeelde figuren is de variatie van zonne-instraling in Nederland weergegeven en de daaruit afgeleide hoeveelheid opgewekte energie in kilowattuur per kilowattpiek.

http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2811/stichting-monitoring-zonnestroom-plaatst-berichten-over-extra-zonuren-in-juiste-perspectief?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=d0f3813332-Nieuwsbrief_2_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-d0f3813332-51542325