09-04-2015 Vereniging Eigen Huis: ‘Zorgen over salderingsregels voor zonnepaneeleiegenaren’

Huiseigenaren met zonnepanelen moeten minimaal 15 jaar kunnen salderen. Dat schrijft Vereniging Eigen Huis woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Henk Kamp kondigde zoals bekend recent aan dat huiseigenaren met zonnepanelen in ieder geval tot 2020 kunnen salderen. In 2017 of 2018 wil hij de salderingsregeling evalueren en bekijken of de regels aangepast moeten worden. Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: ‘Sinds de minister aankondigde de salderingsregeling in 2017 of 2018 te gaan evalueren, zijn onze leden huiverig geworden te investeren in zonnepanelen. Veel leden nemen hierover contact met ons op. Hierdoor is het onzeker of de doelstelling van het Energieakkoord in 2020 wordt bereikt.’

De vereniging wil dat huiseigenaren die nu al zonnepanelen hebben of deze voor 2020 aanschaffen, minimaal 15 jaar kunnen salderen. Mulder: ‘Daarmee zal de stijgende trend voor het decentraal opwekken van energie doorgaan. Mogelijk ontstaat zelfs een hausse.’De salderingsregeling wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken tijdens een debat over het Nationaal Energieakkoord.

In de brief van Vereniging Eigen Huis is te lezen: ‘Vereniging Eigen Huis verbaast zich dat er bij de postcoderoos en de SDE+-regeling zekerheid voor 15 jaar wordt geboden, maar huishoudens nog maar 5 jaar van de salderingsregeling op aan kunnen. De vereniging zou u willen vragen te bepleiten dat mensen die nu reeds zonnepanelen hebben of er tot 2020 in investeren, minimaal 15 jaar kunnen salderen. Daarmee zal de stijgende trend voor decentrale opwek zich voortzetten en ontstaat er mogelijk zelfs een hausse tot 2020 , waardoor het doel op dit terrein extra snel bereikt wordt.’

 

http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i3365/vereniging-eigen-huis-zorgen-over-salderingsregels-voor-zonnepaneeleiegenaren?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=b939ce5c2d-Nieuwsbrief_14extra_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-b939ce5c2d-51542325