10-11-2014 ZON pleit voor drie maatregelen en streeft naar tien gigawatt pv in 2020 en achtentwintig gigawatt in 2030

Werkgeversorganisatie ZON stelt bij haar start vandaag dat Nederland in 2020 over tien gigawatt pv-vermogen kan beschikken en in 2030 zelfs over achtentwintig gigawatt. Daarvoor zijn slechts drie maatregelen nodig.

‘Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer weer gesproken over decentrale energie’, stelt Peter Desmet, voorzitter van ZON. ‘De door ons gepresenteerde cijfers zijn voor dit overleg een factor om rekening mee te houden. Ons doel is een stabiel meerjarenbeleid waar álle potentiële gebruikers van zonnestroom mee vooruit kunnen.

Desmet erkent dat minister Kamp stappen heeft gezet door de regels voor verenigingen van eigenaren (vve’s) en coöperaties beter uitvoerbaar te maken, maar vindt ook dat er nog werk aan de winkel is. Daarom stelt ZON drie maatregelen voor:

  1. de salderingsregeling blijft in stand tot minimaal 2023 – en liever langer;
  2. het geïnstalleerd vermogen zonnestroom bij een huurwoning kan voortaan via het puntensysteem voor de huurprijs eenvoudig worden verdisconteerd in de huursom;
  3. er komt een borgstellingsfaciliteit voor zonnestroomprojecten met SDE+.

Ondanks de snelle groei van de Nederlandse zonne-energiegemeenschap leven er steeds meer zorgen onder potentiële gebruikers van zonnestroom. Met haar voorstellen adresseert ZON deze zorgen en wil de organisatie stagnatie voorkomen.

http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i2553/zon-pleit-voor-drie-maatregelen-en-streeft-naar-tien-gigawatt-pv-in-2020-en-achtentwintig-gigawatt-in-2030?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=c78249d443-Nieuwsbrief_EXTRA2_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-c78249d443-51542325