11-11-2013 BTW op zonnepanelen aftrekbaar voor particulier

Eigenaren van Zonnepanelen hebben recht op teruggaaf van BTW die betaald wordt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. De regeling geldt voor zogenaamde kleinverbruikers. Dit wil zeggen een elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van minder dan 3 x 80A. Alle particulieren in Nederland voldoen aan deze eis.

Wie als particulier met zonnepanelen energie teruglevert aan het netwerk, is volgens de Belastingdienst ondernemer. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof stelde staatssecretaris Weekers van Financiën dat mensen die via zonnepanelen energie opwekken, en tegen betaling terug leveren aan de energieleverancier, voor de btw als ondernemer worden aangemerkt.

De overheid publiceerde al een document met de meest gestelde vragen en antwoorden. In het document staat onder andere dat de Belastingdienst ervan uit gaat dat particuliere eigenaren van zonnepanelen onder de Kleine-ondernemersregeling vallen en alleen belasting hoeven te betalen over de terug geleverde stroom als het af te dragen btw-bedrag hoger is dan € 1.345,-.

In de praktijk bereiken particulieren dit bedrag niet. Consumenten die de btw van de aanschaf en de installatie van zonnepanelen terug willen vragen, moeten zich bij de Belastingdienst wel melden als ondernemer.

 

http://www.duurzaamnieuws.nl/btw-zonnepanelen-aftrekbaar-particulier/