14-03-2014 Nieuw kengetal vastgesteld voor opbrengst zonnepanelen in Nederland

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in samenwerking met marktpartijen een nieuwe schatting gemaakt voor de hoeveelheid zonnestroom die opgewekt wordt in Nederland. ‘Het vorige kengetal was verouderd’, aldus Wilfried van Sark. ‘Het nieuwe kengetal kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 gebruikt worden en is vijfentwintig hoger.’

De resultaten van de analyse van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn besproken met een aantal experts uit de markt en aangepast met hun aanvullende gegevens, zodat er nu overeenstemming is over deze resultaten. Deze zijn beschreven in een onlangs verschenen onderzoeksrapport dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal gaan gebruiken in de update van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie. Het CBS zal deze gegevens vervolgens gebruiken voor het bepalen van de productie van zonnestroom in Nederland.

De specifieke opbrengst van alle Nederlandse zonnepanelen onder standaard omstandigheden (bijvoorbeeld de hoeveelheid zon, bewolking en de oriëntatie van het paneel) wordt uitgedrukt in de hoeveelheid jaarlijks opgeleverde energie (kilowattuur) per nominaal vermogen van dat paneel (kilowattpiek). Dat kengetal hebben instanties als het CBS nodig om te schatten hoeveel van onze elektriciteitsproductie uit zonne-energie komt. Dit kengetal was 700 kWh/kWp. Volgens de analyses van opbrengstgegevens van zonnestroomsystemen van Van Sark klopt dat getal sinds 2011 niet meer, en kan dat bijgesteld worden naar 875 kWh/kWp. De specifieke opbrengst van Nederlandse zonnepanelen is dus met vijfentwintig procent gestegen. De bijdrage van zonnestroom aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland komt daarmee op 0,5 procent

 

http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/nieuw-kengetal-vastgesteld-voor-opbrengst-zonnepanelen-in-nederland.html?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=7a6f214694-Nieuwsbrief_10_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-7a6f214694-51542325