2007-05-02 Nederlandse gas- en elektriciteitsprijzen behoren tot hoogste in Europa

De prijs die consumenten betalen voor aardgas en elektriciteit is al jaren hoger dan gemiddeld in de landen van de EU-15. De afschaffing van de MEP-heffing van 52 euro per januari 2007 heeft daar niets aan veranderd.

Elektriciteit bijna nergens duurder

De elektriciteitsprijs voor consumenten in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. In 2007 lagen de prijzen alleen in Denemarken en Italië hoger.

In de tien nieuwe lidstaten betalen consumenten gemiddeld minder voor elektriciteit dan in de landen van de EU-15.

Elektriciteit duurder geworden door hogere basisprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren negentig lag de prijs van elektriciteit in Nederland nog onder het gemiddelde van de EU-15. Inmiddels behoort Nederland tot de duurste landen in Europa.

Vanaf 1991 zijn de prijzen voor elektriciteit in Nederland meer dan verdubbeld, terwijl de prijs in de landen van de EU-15 gemiddeld met een vijfde toenam. De helft van de Nederlandse prijsstijging is het gevolg van een hogere basisprijs, de andere helft komt door hogere heffingen en BTW.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2187-wm.htm