2013-03-04 Verplichte registratie op invoer PV-producten uit China

Eerste stap naar invoerheffingen.

Het gerucht gonsde al langer in de wandelgangen, maar nu is het zover. De Europese Commissie heeft besloten alle zonne-energieproducten die afkomstig zijn uit de Republiek China verplicht te laten registreren. De douane zal verantwoordelijk worden voor de handhaving van de regeling.
Het besluit, dat een hele voorgeschiedenis kent, wordt door volgers gezien als een eerste stap om de invoer van Chinese zonne-energieproducten te weren van de Europese markt. In het officiële ‘Official Journal’ van de Europese Unie wordt de regeling als volgt beargumenteerd: “De invoer van de betrokken producten wordt onderworpen aan registratie om ervoor te zorgen dat, indien het onderzoek blijkt dat er wat leidt tot de instelling van ‘anti-dumping- en / of compenserende rechten’. Deze rechten kunnen, indien aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan, met terugwerkende kracht ingaan”.

Besluitvormingsproces

De komende maanden ziet het besluitvormingsproces er als volgt uit. Begin juni moet duidelijk worden of de Europese Commissie overgaat op anti-dumping maatregelen en begin augustus op de door sommigen verfoeide invoerheffingen, die volgens volgers kunnen oplopen tot tachtig procent.

http://www.energiebau.nl/Maart-2013.3261.0.html