2013-04-09 Kiwa onzorgvuldig naar zonnepanelenleverancier uit De Rijp

Kiwa publiceerde op 19 februari een persbericht over de kwaliteit van de zonnepanelen in Nederland. Het bedrijf Mr. Sunshine werd hierbij genoemd als “onafhankelijke wegwijzer” in zonne-energie.

Kiwa-keurmerk
Maar de eigenaar van Mr. Sunshine verkoopt zelf ook zonnepanelen. Door het opvoeren van een concurrent als een onafhankelijk specialist werd het bedrijf uit De Rijp benadeeld, is het oordeel van de rechter. Ook adviseerde Kiwa mensen die van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen, te vragen naar het Kiwa-keurmerk. De zonnepanelenleverancier in De Rijp (Metdezon) heeft geen Kiwa-keurmerk.

Rectificatie Kiwa
Kiwa heeft op 19 februari een persbericht op haar website geplaatst met de titel “Duizenden huishoudens benadeeld. De duistere zijde van zonne-energie”. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat met de inhoud van dit bericht de suggestie kan worden gewekt dat de helft van de in Nederland op de markt gebrachte zonnepanelen en omvormers “niet deugt”, en dat dè manier om uit te sluiten dat je een ondeugdelijk product koopt is: vragen om een Kiwa keurmerk. Het persbericht heeft geleid tot berichten in diverse landelijke dagbladen van vergelijkbare strekking. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat voor de genoemde suggestie geen grond bestaat en dat Kiwa met plaatsing van dit persbericht op haar website jegens aanbieders van zonnepanelen onzorgvuldig heeft gehandeld. Kiwa is veroordeeld om deze rectificatie te plaatsen.

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96673