2013-05-04 Extra belasting op zonnepanelen uit China slecht voor werkgelegenheid

In navolging van de VS wil ook Europees commissaris Karel De Gucht (Handel) de import van zonnepanelen uit China gaan belasten. Hierdoor zouden Europease producten beter worden beschermd.

Meer aanbod dan vraag
Chinese fabrikanten hebben de productie van zonnepanelen tussen 2009 en 2011 verviervoudigd, tot een niveau dat de wereldwijde vraag overstijgt. Ook de Verenigde Staten voerden vorig jaar importheffingen in op Chinese zonnepanelen om hun eigen industrie te beschermen.

Importbelasting vanaf juni
De Gucht legt zijn plan naar verwachting woensdag voor aan de Europese Commissie. De importbelasting, die Chinese producten fors duurder maakt en daarmee Europese producenten een concurrentievoordeel geeft, wordt dan mogelijk al begin juni voorlopig ingevoerd, aldus de ingewijden.

Veel banenverlies in  bouw- en installatiesector
,,Europa bijt met deze beslissing in zijn eigen staart”, zegt Ron Wit van Natuur & Milieu. ,,Door de heffing zullen veel meer banen verloren gaan in de bouw- en installatiesector, dan dat er behouden blijven bij de Europese fabrikanten van zonnecellen. Die verhouding ligt op zo’n 80 procent versus 20 procent.”

Groot verlies aan banen verwacht
Bij een heffing van 35% , zoals de Commissie waarschijnlijk voorstelt, staan in 2015 naar schatting ruim 240.000 banen in de zonnesector op de tocht in heel Europa (bron: Alliance For Affordable Solar Energy, AFASE, februari 2013). De Europese industrie beschermen is alleen gunstig voor enkele producenten van zonnepanelen in Duitsland en Spanje, een sector waar relatief weinig banen mee gemoeid zijn. Dit weegt niet op tegen het verlies van banen bij de toeleveranciers, handelaren en installateurs van zonnepanelen.

Werkgelegenheid slechts 20% in productie
In de zonne-industrie is slechts een kleine 20% van de werkgelegenheid in de Europese Unie toe te rekenen aan de productie van de zonnepanelen, terwijl ruim 80% van de banen zich in de rest van de  keten bevinden. In tijden van economische crisis veroorzaakt de Commissie met een importheffing een grote tegenslag voor een duurzame en groeiende industrie.

Hogere prijs

Als de aanschaf van zonnepanelen fors duurder wordt, zal de vraag van de consument afnemen. Dat betekent ook een hogere prijs voor het milieu, want juist zonne-energie is een duurzame energiebron voor de lange termijn met veel draagvlak onder de bevolking. Het is nog onduidelijk wat de effecten van een importheffing zijn op de doelstelling van 20% duurzame energie in Europa in 2020.

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=97264