2013-06-11 De markt voor zonnepanelen groeit gewoon door

Doemscenario’s voor de ontwikkeling van de PV-markt zijn echt niet nodig”, is de uitgesproken mening van Erik de Leeuw van Centrosolar, een Duitse fabrikant van zonnepanelen. “Nu er een voorlopig besluit ligt over de importheffing voor Chinese zonnepanelen, kunnen we ons weer bezighouden met de positieve kanten van zonne-energie. Zonne-energie is en blijft een prima alternatief om de energiekosten te drukken en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Dat weet de kosten- en milieubewuste consument maar al te goed.”
Erik de Leeuw is blij dat de discussie over de importheffing voorlopig even achter de rug is. “Die discussie leidde af van de zaken waar het volgens ons werkelijk om gaat. Wij voeren liever een discussie over de kwaliteit van PV-systemen dan over de prijs. Dit is hard nodig omdat uit een recent artikel in de New York Times blijkt dat door het dumpen van panelen de kwaliteit hard achteruitgaat. Een betere kwaliteit zorgt ervoor dat zonnepanelen een veel langere levensduur hebben en dus op lange termijn ook een hoger rendement opleveren. Daarnaast wordt het aandeel van de panelen in de totale kosten van de PV-installatie steeds kleiner met als gevolg dat de rentabiliteit van PV-systemen niet wezenlijk verandert door prijsaanpassingen van alleen de zonnepanelen.”

Volgens De Leeuw blijft de PV-markt voorlopig gewoon doorgroeien. “Dat horen we niet alleen van onze resellers, maar ook voor de collectieve projecten in Voorst en Tiel, waarbij we betrokken zijn, zijn nieuwe rondes gestart. Aanbieders en installateurs hoeven zich echt geen zorgen te maken. Voor de verdere ontwikkeling van de PV-markt is een gezonde bedrijfstak nodig, waar alle aanbieders eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Dat is op de lange termijn het best voor de kwaliteit, de prijs en de innovatiekracht.”

 

http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=98160