2013-07-27 De Gucht: ‘EU en China hebben akkoord bereikt over importheffingen, vriendelijke oplossing gevonden’

EU-Commissaris De Gucht heeft zojuist verklaard een overeenkomst met China te hebben bereikt over de importheffingen. Volgens de Belg is er een ‘vriendelijke oplossing gevonden’. Na weken van overleg hebben de EU en Peking nu een minimumprijs afgesproken. De Chinese minister van Handel zegt in een reactie dat hij blij is met de overeenkomst. De Gucht stelt tegenover Reuters het volgende: ‘Ik ben tevreden met het aanbod van een minimumprijs door de Chinese marktpartijen.’
‘Wij zijn ervan overtuigd dat deze prijsafspraak de Europese zonnemarkt zal stabiliseren en de schade die de dumpingpraktijken hebben toegebracht aan de Europese industrie zullen herstellen. We hebben een minnelijke oplossing die zal leiden tot een nieuw evenwicht op de Europese zonnepanelenmarkt en een duurzame prijsniveau. Na raadpleging van het raadgevend comite bestaande uit de lidstaten, ben ik van plan om het aanbod ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie.’

Het aanbod bevat een minimale prijs – exacte details over de hoogte van de minimumprijs zijn nog niet bekend, gisteren gingen geluiden op dat dit rond de 54 tot 57 eurocent per wattpiek ligt – en voorwaarden over het ongedaan maken van negatieve gevolgen van eerdere dumping. Dit alles onder toezicht van de Europese Unie.

http://www.solarmagazine.nl/nieuws/de-gucht-eu-en-china-hebben-akkoord-bereikt-over-importheffingen-vriendelijke-oplossing-gevonden.html?utm_source=Solar+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=57ad468245-Nieuwsbrief_24EXTRA_2013&utm_medium=email&utm_term=0_7a1e401455-57ad468245-51542325