25-3-2014 Intrekking bericht TNO over bevestiging zonnepanelen

In een persbericht van 25 maart 2014 stelde TNO kort gezegd dat de montage van zonnepanelen op hellende daken van woningen volgens de panlattenmethodiek risicovol is omdat de panlatten-methode daarvoor niet geschikt zou zijn. TNO onderkent dat die kwalificatie onvoldoende onderbouwd is en trekt daarom dat bericht in. Montagesystemen die voldoen aan de bouwregelgeving, ondersteund door certificering, bieden voldoende waarborgen.

Persbericht 2014-6

 

https://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=201403250006

 31-3-2014

Reactie Sunny City Home:

TNO bevestigt hiermee de vraagtekens die wij zetten bij montage van een pv-systemen waarbij de constructie aan de panlatten wordt bevestigd. Deze panlatten zijn geen onderdeel van de dakconstructie en zijn niet gemaakt voor het dragen van honderden kilo’s constructie en zonnepanelen.

 

TNO zal dit bericht waarschijnlijk hebben moeten intrekken na commentaar van producten van constructiemateriaal dat wel aan de panlatten wordt bevestigd.

 

Sunny City Home verstevigt allereerst de dakconstructie alvorens er de constructie voor de zonnepanelen aan vast te schroeven. De panlatten worden in dit hele constructieproces niet gebruikt. De zonnepanelen maken wij een onderdeel van de dakconstructie.