3-10-2014 Nieuwe zonnecel is ook batterij

Amerikaanse onderzoekers hebben een zonnecel ontwikkeld die zijn eigen energie opslaat. De zonnecel wordt dus tegelijk een batterij. De nieuwe zonnecel is van titaniumgaas gemaakt en vertoont kleine mazen. Onder het gaas bevindt zich een laag poreueze koolstof, daaronder een plaatje lithium. Daardoor kan er lucht in de cel komen. Licht en zuurstof zetten chemische reacties in gang waardoor de batterij zichzelf oplaadt.

Via een nieuw procedé worden elektronen van de zonnecel naar de batterij-electrode overgebracht. Dat lost een belangrijk probleem op. Wanneer zonne-energie in een externe batterij wordt opgeslagen, gaat makkelijk 20 procent elektriciteit verloren. In de nieuwe zonnecel heb je zulk verlies niet.

Bovendien werkt het proces in twee richting: bij het opladen komt zuurstof vrij en bij het ontladen wordt zuurstof weer opgenomen. De batterij ademt als het ware.

De zonnecel batterij werd ontwikkeld aan de Ohio State University, meldt Nature Communications. De onderzoekers denken dat met de nieuwe ontwikkeling de kostprijs voor zonne-energie met een kwart kan dalen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Energie. De onderzoekers bekijken nu of ze met nieuwe materialen de zonnebatterij nog krachtiger kunnen maken.

http://www.duurzaamnieuws.nl/nieuwe-zonnecel-ook-batterij/