Algemene Informatie

Overzicht

In onderstaand overzicht

wordt kort en duidelijk uitgelegd hoe de door Sunny City Home geleverde zonnepanelen werken en wat er allemaal bij komt kijken. Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, kunt u gerust contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan de pagina.

Inleiding

Sunny City Home

is voornamelijk actief op het gebied van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Dit soort zonnepanelen worden ook wel pv-panelen genoemd. Pv staat voor fotovoltaïsch (in het Engels photovoltaic). Het fotovoltaïsch effect werd reeds in 1839 ontdekt en zorgt ervoor dat onder invloed van licht een elektrische stroom gaat lopen waarbij een bepaalde hoeveelheid energie uit licht wordt opgenomen. Deze energie en elektrische stroom gebruiken wij via een pv-paneel heel handig om onszelf van elektriciteit te voorzien.

Opbouw en uitleg pv-systeem

Hoe ziet de opbouw van een zonnepaneelsysteem (ook wel pv-systeem genoemd) eruit?

Hieronder een tekening van een pv-systeem met toelichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pv-panelen

De pv-panelen zetten zonlicht om in elektriciteit en worden daarom meestal op een dak gemonteerd. Montage tegen een gevel kan ook, al is de jaaropbrengst dan al snel 25% lager dan op een normaal schuin dak. De elektriciteit die de pv-panelen opwekken, wordt via een kabel getransporteerd naar de omvormer.

2. Omvormer

De stroom die door de pv-panelen wordt opgewekt is zogenaamde ‘gelijkstroom’. Ons elektriciteitsnet werkt niet op gelijkstroom maar op wisselstroom, zoals waarschijnlijk bekend bij u. De stroom van de pv-panelen moet daarom omgevormd worden naar wisselstroom om zo bruikbaar voor ons te zijn. Dit doet de omvormer. De omvormer is het hart van het hele pv-systeem. Alle elektriciteit opgewekt door de pv-panelen, loopt ook door de omvormer. De omvormer kan u middels een display informeren over de hoeveelheid elektriciteit die uw pv-panelen al hebben opgewekt. Een logische plaats voor montage van de omvormer is dikwijls de zolder, kelder of garage.

3. Meterkast

De elektriciteit uit de omvormer loopt vervolgens via een kabel naar de meterkast. In de meterkast wordt voor deze aansluiting een aparte groep aangelegd. De elektriciteit die via deze aansluiting uw meterkast in stroomt, wordt eerst aangeboden aan uw elektrische apparaten in huis (of garage etc.). Indien er vraag is naar elektriciteit, bijvoorbeeld als u een wasmachine hebt aan staan, wordt als eerste de elektriciteit van de pv-panelen gebruikt. Indien de pv-panelen meer elektriciteit opwekken dan nodig is in uw huis, wordt dit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Andersom, als de pv-panelen te weinig elektriciteit produceren, springt uw energieleverancier bij.

De pv-panelen

Wat voor soorten pv-panelen zijn er allemaal?

Sinds de ontdekking van het fotovoltaïsch effect, zijn er verschillende soorten zonnecellen ontwikkeld. Een verzameling zonnecellen bij elkaar, geplaatst in een geschikt frame met alle benodigde aansluitingen wordt een pv-paneel genoemd. Dit zijn de pv-panelen zoals wij die op de daken monteren. De meest voorkomende pv-panelen zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Monokristallijn silicium pv-paneel        Polykristallijn silicium pv-paneel

Deze zonnecellen worden het meest toegepast omdat zij het beste omzettingsrendement van licht in elektriciteit hebben en relatief goedkoop te produceren zijn.

Sunny City Home biedt hoofdzakelijk mono- en polykristallijne pv-panelen aan tegen een uiterste scherpe prijs. In overleg zijn ook andere type pv-panelen leverbaar, doch de vraag hiernaar is laag.

Welke merken pv-panelen biedt Sunny City Home aan?

Sunny City Home levert voornamelijk pv-panelen van het merk Suntech. De type pv-panelen die wij hoofdzakelijk aanbieden zijn:

  • 260 mono link datasheet
  • 255 poly link datasheet

Suntech is een absoluut A-merk waarover wij heel tevreden zijn. Hiervan hebben wij al duizenden pv-panelen geplaatst zonder enig defect.

De prijzen van de complete pakketten inclusief montage vindt u hier.

Wat is de levensduur van een pv-paneel?

De pv-panelen die Sunny City Home levert, hebben een minimale levensduur van 25 jaar. U krijgt 10 jaar volledige fabrieksgarantie op de pv-panelen en zelfs een vermogensgarantie van 25 jaar. Het vermogen van de pv-panelen om licht om te zetten in elektriciteit daalt lichtjes over de loop der tijd. De fabriek garandeert dat de opbrengst van de pv-panelen na 25 jaar nog minimaal 80% van het vermogen moet zijn dat zij bij montage leverden. Dit is de zogenaamde vermogensgarantie.

Soorten omvormers

Wat voor soorten omvormers zijn er allemaal?

Ook op het gebied van omvormers zijn er verschillende soorten te onderscheiden. De verschillen zijn echter niet zo groot en significant als bij de zonnecellen. Het verschil in omvormers is een technisch, relatief ingewikkeld verhaal. Het voert te ver om daar op in te gaan. Wat belangrijk is om te weten, is dat een omvormer de gelijkstroom van de pv-panelen omzet in wisselstroom met de juiste frequentie voor ons elektriciteitsnet. Deze omzetting gaat gepaard met een bepaald rendement. Het verschil in rendementen tussen de verschillende soorten omvormers is relatief klein, terwijl de prijsverschillen relatief groot zijn. Sunny City Home selecteert voor u de beste keuze omvormer voor het gewenste pakket pv-panelen. Daar kunt u op vertrouwen.

Vrijwel alle omvormers die Sunny City Home levert, beschikken over een digitaal display waarop u de belangrijkste informatie kunt aflezen. Omdat alle elektriciteit die door de pv-panelen gegenereerd wordt bij de omvormer samenkomt, wordt dit ook wel het hart van de installatie genoemd. Op het display van de omvormer kunt u daarom precies aflezen hoeveel elektriciteit uw pv-systeem genereert. Een eventuele fout in het systeem wordt eveneens op dit display aangegeven. Dit komt gelukkig maar zelden voor. Voor uitgebreidere informatie zoals dag- en maandopbrengsten in de loop der tijd, kunt u de omvormer via een kabel of zelfs draadloos aansluiten op een computer of daarvoor geschikt uitleesapparaat. Hierover verderop meer.

Wat voor een merken omvormers levert Sunny City Home?

Sunny City Home levert voornamelijk omvormers van de  merken SMA en Mastervolt.

SMA is de grootste producent ter wereld van omvormers voor de pv-markt. Dit Duitse merk is erg populair. De techniek in deze omvormers is van de hoogste kwaliteit: Deutsche gründlichkeit. De omzettingsrendementen zijn ongekend hoog en de levensduur is langer dan bij een gemiddelde omvormer. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een IP65 klasse afdichting van het apparaat waardoor deze volledig stof- en vochtdicht is. Het display op de SMA omvormer is overzichtelijk waardoor u in één oogopslag de belangrijkste informatie bij elkaar ziet staan. Er zitten geen knoppen op de omvormer waardoor de instellingen van de omvormer niet gewijzigd kunnen worden. Vooral met kinderen kan dit een groot voordeel zijn! De SMA omvormers produceren vrijwel geen geluid. Bij volledige stilte hoort u slechts een klein gezoem. De meeste omvormers van SMA beschikken zelfs over Bluetooth communicatiemogelijkheid waardoor zij met een computer makkelijke en gratis kunnen worden uitgelezen voor de meest gedetailleerde informatie! Optioneel kunnen de omvormers van SMA voorzien worden van een Webconnect module waardoor zij met het internet verbonden kunnen worden middels een standaard internetkabel. U kunt de omvormer dan zelfs op het werk of op vakantie uitlezen middels uw laptop, Smartphone of I-pad/I-phone! Alle producten van SMA zijn te vinden op de SMA website.

Mastervolt is een kwalitatief goed merk van Nederlandse bodem. Mastervolt is op veel meer gebieden actief dan alleen het pv-gebied. Zij hebben daarom een grote en brede ervaring op het gebied van omvormers. Op hun website kunt u meer informatie vinden over de omvormers en toebehoren die zij voor de pv-markt produceren. Sunny City Home gebruikt de Mastervolt omvormer Soladin 600 voornamelijk voor het aansluiten van kleine pv-systemen (max. 3 pv-panelen). Deze omvormer kan zo in het stopcontact gestoken worden en is daarom installatietechnisch een relatief heel goedkope oplossing.

Op aanvraag kunnen wij ook nog andere merken omvormers leveren, doch de vraag naar andere omvormers dan Mastervolt of SMA is erg klein.

 

 

 

 

 

 
                        Mastervolt                                                                 SMA

 

Hoeveel pv-panelen kunnen er op een omvormer aangesloten worden?

Het aantal pv-panelen dat op een omvormer kan worden aangesloten, is afhankelijk van het type omvormer. Een groter aantal pv-panelen vraagt om een grotere (zwaardere) omvormer. De range waarbinnen pv-panelen op een omvormer kunnen worden aangesloten, is beperkt. Zo kunnen er op een SMA SB 2500 HF omvormer minimaal 10 en maximaal 12 pv-panelen aangesloten worden van het standaard door ons aangeboden type pv-paneel van 255 Wp. Indien u dus een set van 10 pv-panelen zou kopen, is deze nog maximaal uitbreidbaar tot een set van 12 pv-panelen van hetzelfde type op dezelfde omvormer. Indien u met meer dan 4 pv-panelen zou willen uitbreiden, moet gekozen worden voor een zwaardere omvormer voor alle pv-panelen tezamen, of een nieuwe omvormer voor het aantal pv-panelen waarmee u wilt uitbreiden. In het laatste geval hebt u 2 omvormers hangen. Dit is geen enkel probleem. Voor de nieuwe omvormer moeten wel nieuwe kabels getrokken worden en een nieuwe aansluiting in de meterkast worden gemaakt. Ook dit is meestal geen probleem.

Wat is de levensduur van een omvormer?

De levensduur van de standaard door Sunny City Home geleverde omvormers van SMA is ongeveer 20 jaar. Dit betekent dat de omvormer het bijna even lang uit zal houden als de minimale levensduur van de pv-panelen van 25 jaar. Op de omvormers zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Deze is tegen een meerprijs uitbreidbaar.

.

 

 

Bekabeling

 

Bij het installeren van de pv-panelen op uw dak moeten er ook een aantal kabels gelegd / getrokken worden vanaf de pv-panelen naar de omvormer. Deze kabels proberen wij altijd zo goed als mogelijk weg te werken zodat ze niet in het zicht liggen. Waar dat onvermijdbaar is, maken wij gebruiken van pvc-buizen en/of kabelgoten.

 

Vanaf de omvormer dient er tenslotte nog een kabel getrokken te worden naar de meterkast. Hoe deze kabel komt te liggen, is een belangrijke vraag. De meeste mensen willen deze kabel niet in het zicht hebben liggen / hangen als het kan. Waar dat onvermijdbaar is, kunnen wij gebruik maken van pvc-buizen, kabelgoten en/of kabelclips. Soms is het (bijna) niet mogelijk om binnenshuis met een kabel vanaf de omvormer tot bij de meterkast te komen zonder dat deze in het zicht ligt. Een optie is dan vaak nog om buiten het huis om de kabel te leggen en deze op een gewenst punt weer naar binnen te leiden.

Over het ‘hoe en waar’ betreffende de bekabeling kunnen wij overleggen en adviseren bij een huisbezoek.

Subsidie

Zijn er subsidies voor pv-systemen?

Investeringen in een pv-systeem worden momenteel op verschillende niveaus gesubsidieerd. Zowel op landelijk, provinciaal als zelfs gemeentelijk niveau bestaan subsidies die een investering in een pv-systeem aantrekkelijker maken. Of u gebruik kunt maken van een subsidie of niet, kunt u controleren met de energiesubsidiewijzer.

Voor particulieren is er landelijk een subsidie in het leven geroepen die vanaf 2 juli 2012 is gestart. Met deze subsidie kunt u maximaal € 650,- subsidie krijgen op uw pv-systeem. Meer informatie hierover vindt u op agentschapnl.nl. In deze subsidiepot is initieel 22 miljoen euro gestopt. In 2013 is deze subsidie verlengd en wordt er nog eens 30 miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid.

Voor zakelijke klanten zijn er op landelijk niveau een aantal subsidie- en aftrekmogelijkheden. De belangrijkste hiervan zijn de:

  1. SDE+ 2013 (Voor aansluitingen groter dan 3×80 Ampère)
  2. E.I.A. (Energie Investeringsaftrek)

Voor uitgebreidere subsidie-informatie, zie onze subsidie webpagina.

Offerte aanvragen

 

Wilt u een afspraak maken? Dat kan online.

Boek nu!

Limburgse Subsidie

Er is tot 1 juli 2012 in alle Limburgse gemeenten Provinciale Subsidie voor Zonnepanelen beschikbaar. De subsidie is gebaseerd op de aanschafprijs.