Teruglevermeters (meterkast)

Informatie over meterkosten, terugleveren aan het net en verschillende types elektriciteitsmeters.

Slimme energiemeter nog onbekend bij consument

De slimme energiemeter is bij bijna de helft van de consumenten nog onbekend. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. De voordelen van de slimme meter spreken consumenten wel aan. Dankzij de meter krijgen zij meer inzicht in het eigen energieverbruik en kunnen zij gerichter energiebesparende maatregelen nemen. Een krachtige voorlichtingscampagne is volgens de installateursvereniging nodig om grote aantallen woningen de komende jaren van slimme meters te voorzien en zo het energieverbruik fors te reduceren. Uit veldtesten van UNETO-VNI blijken besparingen tot 20% haalbaar. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met de vrijwillige invoering van de slimme meter vanaf 2012.

Uit het onderzoek in opdracht van UNETO-VNI blijkt dat ook consumenten die nog onbekend zijn met de slimme meter gevoelig zijn voor de voordelen. Zo overweegt bijna 20% van hen direct een slimme meter aan te vragen en bijna de helft geeft aan de overstap naar een slimme meter wellicht te overwegen. Behalve inzicht in het eigen energieverbruik zien consumenten ook het automatisch doorgeven van meterstanden als voordeel. De overstap naar een slimme meter kost de consument geen geld. Ook betaalt hij niet meer voor het gebruik van de slimme meter.

De helft van de consumenten heeft interesse in het gebruik van de slimme meter als energiemanagementsysteem. Op termijn gaan leveranciers gedurende de dag gedifferentieerde energietarieven aanbieden. Consumenten kunnen met een slimme meter dan de keuze maken om energie af te nemen als dit prijstechnisch interessant is. Zo kan bijvoorbeeld de wasmachine automatisch worden aangezet op een moment dat een lager stroomtarief ingaat.UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels bepleit een voorlichtingscampagne om consumenten te informeren over de voordelen van de slimme meter en eventuele vrees over privacyaspecten weg te nemen. ‘Met de slimme meter kunnen wij het energieverbruik in woningen snel reduceren. Bovendien is de meter straks onmisbaar als schakel tussen opwekking van eigen duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen en de teruglevering van deze energie naar een intelligent, lokaal energienet. Zo kunnen wij onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk verminderen.’

De zogenoemde slimme energiemeter, een apparaat dat op afstand kan worden bediend en uitgelezen, kan vanaf volgend jaar worden ingevoerd. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met twee aangepaste wetsvoorstellen hierover van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

Een slimme energiemeter stuurt digitale informatie naar de netwerkbeheerder. Het idee erachter is dat die betere informatie kan geven aan de consument. Dat zou moeten leiden tot energiebesparing. Een eerder voorstel van de vorige minister, Maria van der Hoeven, werd door de Senaat afgewezen, omdat het inbreuk zou maken op de privacy.

Het nieuwe voorstel voorziet in een betere bescherming van persoonsgegevens en kan niet verplicht worden opgelegd aan consumenten. Als iemand een slimme meter heeft, mogen netbeheerders deze zes keer per jaar uitlezen voor overzichten van verbruik, eenmaal voor de jaarlijkse eindafrekening, bij verhuizen en bij het overstappen naar een andere leverancier.

De slimme meter wordt eerst op kleine schaal ingevoerd. Dat gebeurt bij reguliere vervanging, bij een ingrijpende renovatie, bij nieuwbouw of op verzoek van een consument. Een verdere invoering erna gebeurt in overleg met de Tweede Kamer. Dat gebeurt onder meer op basis van een peiling onder consumenten door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Netbeheer Nederland ,,is tevreden dat er nu duidelijkheid is”, aldus de brancheorganisatie in een reactie. Een van de voordelen van de slimme meter is volgens de organisatie dat de nauwkeurigheid van de gas- en elektriciteitsrekening verbetert.


ferrarismeter

De Soladin inverter kan gewoon bij een bestaande groep worden aangesloten. Als je een ouderwetse ferrarismeter hebt (zo’n draaischijf die langzamer gaat lopen als je minder verbruikt) kan de meter zelfs terug uit gaan lopen. De teller loopt dan ook terug. Er bestaan ook ferrarismeters met terugloopblokkering, maar die zijn we nog niet tegengekomen.

Bij de nieuwe digitale meters wordt het stroomverbruik ook minder, maar de teller kan niet terug uit lopen. Als u zo’n meter heeft, kunt u waarschijnlijk het best af wachten tot de energieleverancier een nieuwe slimme meter komt plaatsen. Dat gebeurt in de komende jaren en u kunt dan vragen om een meter die ook terug uit telt. Bij deze nieuwste slimme meters kan de teller ook terug gaan draaien. In alle gevallen blijft het aflezen van de meter hetzelfde als voorheen en worden er geen extra kosten in rekening gebracht door de energieleverancier.
Op de website van ENEXIS is informatie opgenomen over het opwekken van duurzame energie waaronder het plaatsen van zonnepanelen
. Enexis vraagt daarin nadrukkelijk om de aanschaf van zonnepanelen te melden ook als het maar om een klein aantal panelen gaat. U vindt deze info via:http://www.enexis.nl/zelfenergieproduceren/aan-de-slag/mijnchecklist.jsp

 

Veel informatie vind je bij de vereniging van zonnestroom producenten. Dat is een vereniging voor mensen die zelf zonnepanelen hebben en dus zonnestroomproducent zijn. Zie hun website:http://www.zonnestroomproducenten.org Onder FAQ’s vind je onder andere vragen over de teruglevering aan het net.

Ook hieronder staat nog meer informatie en de websites waar deze info te vinden is. Als u op internet op zoek gaat, zult u zien, dat er nogal wat te doen is rond dit nieuwe verschijnsel: particulieren die zonnestroomproducent zijn geworden. Dat moet nog allemaal goed ingeregeld worden en de energieleveranciers willen natuurlijk voorkomen dat dit hen minder geld gaat op leveren, dan wel dat het hen zelfs geld gaat kosten.

Uit: http://www.polderpv.nl/meterstanden4.htm

Elektra

De volautomatisch verlopende saldering van ons elektraverbruik (simpel omdat we slechts een telwerk hebben, dus geen gedoe met dubbele meterstanden hoog/laag) en de zonnestroom opwek is goed te zien: oplopende gele curve in het winterseizoen (meer verbruik dan opwek), omslagpunt eind maart wanneer de zon flink en langdurig begint te schijnen, en bijna complete terugval (lees: volautomatisch op dagbasis terugdraaien van de Ferrarismeter) naar “de meterstand van vorig jaar” in de zomerperiode. Grote gaten in de grafiek zijn periodes dat we langer weg waren (vakanties). Ongeveer begin oktober 2009 begint het verbruik weer zodanig toe te nemen t.o.v. de steeds kariger wordende zonnestroom productie, dat de Ferrarismeter weer ouderwets in “normale vooruitlopende modus” gaat tellen. Netto op dagbasis bedoel ik natuurlijk, want op alle dagen draait die meter uren (traag verlopende) rondjes in vooruitlopende modus in de avond, al hebben we dan een relatief laag verbruik (intensief computer werk, mogelijk een TV aan [selectie], en op zijn hoogst een spaarlamp of drie.

‘s Nachts staat er niets anders aan dan een energiezuinige koelkast en de mechanische ventilatie op de basis stand, alle eventuele sluipverbruikers [vooral trafo’s van computer randapparatuur, als die zijn gebruikt] zijn dan al lang met een simpele schakelaar switch (stekkerdozen) stilgelegd. Slechts spaarzaam draait er dan een energiezuinige wasmachine (maakt bij ons niet uit wanneer we die aanzetten vanwege enkeltarief stroomcontract). Ons ADSL modem zetten we altijd uit als we geen verbinding gebruiken. Desondanks kunnen we nog steeds worden gebeld of kunnen we bellen met onze vaste verbinding. Overdag draait de Ferrarismeter vaak tijdelijk terug bij overschot van zonnestroom (in de lange zomerperiode dagelijks). Zelfs in winterse maanden met een lekker zonnetje en relatief weinig verbruik aan elektra draait ons robuuste Ferrarisje regelmatig terug.

Uit: http://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/subsidie/

De salderingsregeling

Op momenten dat u minder elektriciteit gebruikt dan de zonnepanelen produceren, levert u feitelijk stroom aan het net. De salderingsregeling houdt in dat u de eerste 3000 kWh aan elektriciteit die u netto aan het net heeft geleverd, mag verrekenen met de elektriciteit die u van de energieleverancier koopt. Bij sommige energieleveranciers wordt zelfs een maximum van 5000 kWh aangehouden.  In praktische termen; levert u meer dan u verbruikt, dan zal de meter teruglopen. Let op: u heeft hiervoor wél een meter nodig die terug kan lopen, een zogenaamde ferrarismeter zonder terugloopblokkering. Heeft u deze niet, dan bent u een dief van uw eigen portemonnee en wordt u sterk aangeraden bij uw leverancier te informeren naar vervanging van uw huidige meter. Heeft u deze wel en kondigt uw energieleverancier aan deze te vervangen, maak er dan melding van dat u zonnepanelen op uw dak heeft staan en verzoek het bedrijf de huidige meter te laten hangen. Mits de meter niet aan het einde van zijn levensduur is, is het energiebedrijf verplicht aan dit verzoek te voldoen. Is de meter aan het einde van zijn levensduur, vraag dan om installatie van een meter die terug kan tellen. In sommige gevallen zal dit geld kosten, omdat een dergelijke meter duurder is. Neem hierover dus contact op met uw netbeheerder.

Info van de voorzitter van de Verenging van Zonnestroom producenten:

Beste Ruud,

Je bent helemaal niet verplicht een nieuwe meter aan te vragen. Formeel is een briefje voldoende met 1 zinnetje waarin je meldt aan je energieleverancier dat je zonnepanelen hebt. Dat is alles. De minister van economsiche zaken heeft bij twee gelegenheden officieel gezegd dat ferrarismeters gewoon kunnen blijven hangen (wij hebben de Staatscourant-artikelen in bezit waarin dit staat vastgelegd). Als jij op eigen gelegenheid een verzoek doet aan de netbeheerder om een teruglevermeter laat hij je prompt betalen voor meter en montage. Andersom, als de netbeheerder erop aandringt dat de meter moet worden vervangen, dan moet hij dat gratis doen. Maar nogmaals, er is geen enkele legale reden voor een netbeheerder om metervervanging  te eisen ‘vanwege zonnepanelen’.

Ik hoop dat dit voldoende is,

Floris Wouterlood
ZPV

Op: http://wapedia.mobi/nl/Elektriciteitsverbruik vindt u informatie over de techniek achter verschillende typen meters

http://www.eco-express.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=62

Alle bovenstaande informatie dient om u te helpen een beeld te krijgen van de stand van zaken. Sunny City Home probeert zo objectief mogelijk informatie te verstrekken, maar is niet verantwoordelijk voor de informatie zelf en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten, zoals Sunny City Home ook geen aanspraak maakt op eventuele baten.

Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden op http://sunnycityhome.nl/voorwaarden

Offerte aanvragen

 

Wilt u een afspraak maken? Dat kan online.

Boek nu!

Limburgse Subsidie

Er is tot 1 juli 2012 in alle Limburgse gemeenten Provinciale Subsidie voor Zonnepanelen beschikbaar. De subsidie is gebaseerd op de aanschafprijs.