Subsidie limburg

Hoewel zonnepanelen van jaar tot jaar beter betaalbaar worden, zijn de subsidies voor veel aspirant-kopers van doorslaggevende betekenis.  Zonder subsidie bedraagt de terugverdientijd (TVT) voor particulieren in het slechtste geval nog ongeveer 11-12 jaar. Met subsidies zijn terugverdientijden van 7 jaar mogelijk. Hierbij is gerekend metall-inclusive prijzen, dus ook inclusief montage. Zie hiervoor ons prijsoverzicht.

Ook op zakelijk gebied zijn een aantal subsidies te verkijgen: zakelijke subsidies.

Dat is voor veel mensen toch een belangrijke factor bij de beslissing om tot aanschaf over te gaan.  Sunny City Home oriënteert zich dagelijks via allerlei nieuwsbulletins en websites op de mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van subsidie. Daarnaast streven wij naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Sunny City Home is onafhankelijk van een bepaald merk of leverancier en daardoor in staat om voor u de beste producten te kiezen.

Particulieren
Zakelijk

Als u zonnepanelen wilt plaatsen is er subsidie mogelijk voor woningeigenaren en/of zakelijke gebruikers. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste subsidies voor (Zuid-)Limburg. Woont u ergens anders en wilt u zien welke subsidies er voor u mogelijk zijn, dan verwijzen wij u graag door naar deEnergiesubsidiewijzer.

Particulieren

Limburgse Energie Subsidie

Op 21 mei 2012 zal de nieuwe Limburgse Energie Subsidie (LES) van start gaan.

Wie komt voor de subsidie in aanmerking?

 • particuliere woningeigenaren, eventueel vertegenwoordigd door een Vereniging van Eigenaren, die de woning in de Provincie Limburg permanent bewonen;
 • scholen in de Provincie Limburg;
 • sport- en vrijetijdsverenigingen met een gebouw in eigen beheer in de Provincie Limburg
 • gemeenschapshuizen in de Provincie Limburg

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

 • de opdracht voor de energiebesparende maatregel(en) wordt tussen 21 mei 2012 en 1 mei 2014 verstrekt;
 • per woning wordt eenmalig subsidie verstrekt;
 • het maximum subsidiebedrag per woning is 1000 euro, voor scholen, verenigingsgebouwen en gemeenschapshuizen is dat 2000 euro;

Welke stappen moet ik ondernemen om subsidie te ontvangen?

 • Vanaf 21 mei 2012 geeft u opdracht voor de uitvoering van de energiebesparende maatregel(en) en/of schaft u de energiebesparende maatregel(en) aan. Let op: opdrachten verstrekt voor die datum en kosten gemaakt voor die datum komen niet meer in aanmerking voor subsidie!)
 • Op de website http://www.wattmooi.nl/ vindt u informatie over de subsidieregeling. Folders met aanvraagformulieren zijn vanaf 21 mei ook te verkrijgen bij uw gemeente. Uw aanvraag kunt u indienen binnen 3 maanden na factuurdatum, doch uiterlijk op 1 mei 2014.
 • subsidieaanvragen die compleet zijn worden behandeld op volgorde van binnenkomst (op de site www.limburgseenergiesubsidie.nl kunt u van 21 mei 2012 zien of het subsidieplafond is bereikt);
 • indien uw aanvraag compleet is en het subsidieplafond nog niet is bereikt gaat de Provincie over tot subsidieverlening (mits aan de voorwaarden van de subsidieverordening is voldaan);

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Maatregel Voorwaarden Subsidie
Zonnepanelen/PV-panelen Het zonnepaneel dient te zijn gemonteerd op of aan de eigen woning en te zijn aangesloten op het elektriciteitsnet € 0,80 per Wattpiek
Zonneboiler Minimale productie van 1,5 GJ per jaar € 120,00 per GJ (max. € 750,00 per woning)
Vloerisolatie/bodemisolatie* R ≥ 3,5 m2 K/W € 10,00 per m2
Dakisolatie* R ≥ 3,5 m2 K/W € 10,00 per m2
Dakisolatie ‘groen’* Dakoppervlak ≥ 8 m2Helling van het dak ≤ 45o € 20,00 per m2
Spouwmuurisolatie* R ≥ 1,6 m2 K/W € 3,00 per m2
Gevelisolatie* R ≥ 3,5 m2 K/W € 10,00 per m2
HR++ glas* U ≤ 1,2 m2 K/W € 20,00 per m2
Micro-wkk Thermisch rendement ≥ 100%Elektrisch rendement ≥ 15% € 1000,00 per woning
Warmtepomp boiler maximaal € 750,00 per woning
Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water € 1.000,00 per woning
Verbetering Energie Index* Verbetering ≥ 0,75 € 1.000,00 per woning
Deze energiebesparende maatregel komt enkel voor subsidie in aanmerking indien uw woning gebouwd is voor 1 januari 2008

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Provincie Limburg, Helpdesk LES, tel. 043 – 389 76 39

En vanaf 21 mei 2012 op www.limburgseenergiesubsidie.nl

 

Nadere subsidieregels LES 2012-2014 Versie 10 mei 2012

Subsidiebedragen
30% van de subsidiabele kosten waarbij de volgende minimum en maximum geldt:
– per woning wordt geen subsidie verleend als het subsidiebedrag lager is dan € 500
– per woning wordt een subsidie van ten hoogste  € 1.000 verleend.

Beoordelingscriteria

De subsidie moet eerst worden aangevraagd, na subsidieverlening kunnen de zonnepanelen worden aangeschaft, waarna de subsidie wordt vastgesteld. De belangrijkste criteria zijn:
1. Geen subsidie wordt verleend indien het zonnepaneel is aangeschaft voordat de subsidie hiervoor is aangevraagd. Het zonnepaneel is reeds aangeschaft op het moment dat u de overeenkomst aangaat. U gaat een overeenkomst bijvoorbeeld al aan wanneer u een offerte ondertekent en vervolgens naar de leverancier toezendt. Ook uit een opdrachtbevestiging blijkt dat de overeenkomst is aangegaan;
2. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor een zonnepaneel op of aan een binnen het grond gebied van de Provincie Limburg gelegen woning;
3. Subsidie wordt uitsluitend verleend aan particuliere eigenaar-bewoners ;
4. Het zonnepaneel dient te worden gemonteerd op of aan de eigen woning of bijgebouw en te worden aangesloten op het elektriciteitsnet;
5. Een eigenaar-bewoner komt slechts éénmaal in aanmerking voor een subsidie voor een zonnepaneel op de betreffende woning;
6. Subsidie wordt slechts verleend aan een eigenaar-bewoner indien aan deze niet eerder subsidie is verleend voor zonnepanelen voor de betreffende woning op grond van een andere gemeentelijke, provinciale of landelijke subsidieregeling.

Zie verder de website van de Provincie Limburg.

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, stuurt u een door ons ondertekende offerte mee met het aanvraagformulier. Op uw verzoek sturen wij u deze offerte toe. Gebruik hiervoor het offerteaanvraagformulier.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE richt zich op bedrijven en ( non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel.

De categorie zon-PV stelt een geïnstalleerd vermogen van = 15 kWp en wordt in 2012 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. (Dat zijn aansluitingen op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Voor meer informatie, zie de brochure van Agentschap.nl:
https://www.agentschapnl.nl/content/maak-kennis-met-de-sde-2012

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dan kunt u in 2012 gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

 • Naast de gebruikelijke afschrijving kunt u 44% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst.
 • Over één of meer jaren betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Energielijst 2012
De EIA is van toepassing op bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. U vindt de energieprestatie-eisen onder ‘Energielijst’.  Zie: http://regelingen.agentschapnl.nl/content/energie-investeringsaftrek-eia

Offerte aanvragen

 

Wilt u een afspraak maken? Dat kan online.

Boek nu!

Limburgse Subsidie

Er is tot 1 juli 2012 in alle Limburgse gemeenten Provinciale Subsidie voor Zonnepanelen beschikbaar. De subsidie is gebaseerd op de aanschafprijs.